GIA SƯ TRỌNG TÍN

UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - CHUYÊN NGHIỆP

Cung Cấp Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà
Lớp 1-12, Ôn Thi Vào Lớp 10
Luyện Thi Đại Học

DẠY KÈM TOÁN, LÝ, HÓA, ANH

♦ Giáo Viên Dạy Kèm Uy Tín

Sinh Viên Giỏi Dạy Kèm Tận Tâm

ĐT: 0946 321 481

Có Lớp Học Thêm Tại Trung Tâm
Toán Lý Hóa Lớp 6-12
Giáo Viên Dạy Tận Tâm Uy Tín

»» LỚP DẠY KÈM HIỆN CÓ ♦ Giáo Viên Đăng Ký Dạy Kèm ♦ Sinh Viên Đăng Ký Dạy Kèm ĐT: 0906 873 650

Dạy kèm tận nhà học sinh

♦Dạy kèm lớp 1-12, ôn thi vào lớp 10, ôn thi đại học.
♦Nhận học sinh học thêm toán lí hóa tại trung tâm.
Tập thể giáo viên, sinh viên dạy kèm uy tín.
Lấy lại căn bản cho học sinh yếu kém, nâng cao học sinh khá giỏi.
Cam kết uy tín chất lượng.
Hotline: 0946 069 661 

Hóa học lớp 8

Hóa học lớp 8, lý thuyết phương trình hóa học lớp 8, điều kiện và phương pháp cân bằng, hiện tượng phản ứng, câu hỏi trắc nghiệm, các bước thực hiên

Hóa học lớp 8, học tốt môn hóa học lớp 8, tài liệu dạy học môn hóa học lớp 8, giải bài tập hóa học lớp 8, cân bằng phương trình hóa học lớp 8, hiện tượng phản ứng trong phương trình hóa học, phương pháp nhận biết, phương pháp thí nghiệm, hóa học lớp 8 và những điều kiên xảy ra phản ứng, hiện tượng phản ứng hóa học lớp 8.

NaOH + KHCO3 = H2O+ K2CO3+Na2CO3

H2O + Na2O → 2NaOH

5O2 + 4P → 2P2O5

CaO + H2O → Ca(OH)2 ( Canxi oxit + nước -> Canxi hidroxit )

2KMnO4 → MnO2 + O2 + K2MnO4

4Al + 3O2 → 2Al2O3

Al + HCl → AlCl3 + H2

3Fe + 2O2 → Fe3O4 ( Sắt + Oxi -> Sắt ( II,III ) Oxit

H2O + SO2↔H2SO3

NaOH + KHCO3 = H2O+ K2CO3+Na2CO3

Tài liệu dạy học dạy thêm dạy kèm hóa học thcs thpt

NaOH + KHCO3 = H2O+ K2CO3+Na2CO3 ( Cân bằng phương trình ),C + Na2Cr2O7 -> CO + Na2CO3 + Cr2O3 ,CH3COONa + NaOH -> CH4 + Na2CO3 ,(NH4)2CO3 + NaOH -> H2O + Na2CO3 + NH3,H2O + K2CO3 + CO2 -> KHCO3 ,H2O + KCl + CO2 -> KHCO3 + HClO ,H2O + KAlO2 + CO2 -> Al(OH)3 + KHCO3,C + Na2Cr2O7 -> CO + Na2CO3 + Cr2O3,Phương trình hóa

Đọc thêm bài viết trên >Trung Tâm Gia Sư Trọng Tín >Giáo viên, sinh viên dạy kèm toán lý hóa anh

H2O + Na2O → 2NaOH

Tài liệu dạy học dạy thêm dạy kèm hóa học thcs thpt

H2O + Na2O → 2NaOH ( Hóa học lớp 8 ),Hỗn hợp Na2O và Al2O3, Na2O + H2O --> 2NaOH, 2NaOH + Al2O3 --> 2NaAlO2 + H2O, Hỗn hợp Cu và Fe2(SO4)3, 2Cu + Fe2(SO4)3 --> 2CuSO4 + FeSO4, Hỗn hợp KHSO4 và KHCO3, KHSO4 + KHCO3 -->K2SO4 + CO2 + H2O, Hỗn hợp BaCl2 và CuSO4, BaCl2 + CuSO4 -->BaSO4(kt) + CuCl2

Đọc thêm bài viết trên >Trung Tâm Gia Sư Trọng Tín >Giáo viên, sinh viên dạy kèm toán lý hóa anh

CaO + H2O → Ca(OH)2 ( Canxi oxit + nước -> Canxi hidroxit )

Tài liệu dạy học dạy thêm dạy kèm hóa học thcs thpt

CaO + H2O → Ca(OH)2 ( Canxi oxit + Nước -> Canxi hidroxit ),CaO + H2O → Ca(OH)2,Ca(OH)2 + Cl2 → CaOCl2 + H2O,Na2SO3 + Cl2 + H2O → Na2SO4 + 2HCl,2NaOH + Cl2 → NaCl + NaClO + H2O, Dung dịch H2SO4 đậm đặc, Na2SO3 khan, CaO, Dung dịch NaOH đặc

Đọc thêm bài viết trên >Trung Tâm Gia Sư Trọng Tín >Giáo viên, sinh viên dạy kèm toán lý hóa anh

2KMnO4 → MnO2 + O2 + K2MnO4

Tài liệu dạy học dạy thêm dạy kèm hóa học thcs thpt

2KMnO4 → MnO2 + O2 + K2MnO4 ( Phương trình hóa học ),2KMnO4 (t0)→K2MnO4 +MnO2 + O2 ,2KClO3 → 2KCl + 3O2 ,2H2O2 (xtMnO2)→2H2O + O2 ↑ , 2KI + O3 + H2O→I2 + 2KOH + O2 ,2Ag + O3 →Ag2O + O2 ,2KClO3 (t0, MnO2)→ 2KCl + 3O2 ,2KMnO4 → MnO2 + O2 + K2MnO4 ,2KNO3 → 2KNO2 + O2 ,KClO3, KNO3, NaHCO3, Ca(HCO3)2, KMnO4, Fe(NO3)2

Đọc thêm bài viết trên >Trung Tâm Gia Sư Trọng Tín >Giáo viên, sinh viên dạy kèm toán lý hóa anh

4Al + 3O2 → 2Al2O3

Tài liệu dạy học dạy thêm dạy kèm hóa học thcs thpt

4Al + 3O2 → 2Al2O3 ( Hóa học lớp 8,phương trình hóa học 8 ),Mg + O2 → MgO + HCl → MgCl2, Cr + O2 → Cr2O3 + HCl → CrCl3, Quá trình phản ứng: O2 HCl, Cr + O2 → Cr2O3 + HCl → CrCl3, Fe + O2 → Fe3O4 + HCl→ FeCl2, FeCl3, Al + O2→ Al2O3+ HCl → AlCl3,hóa học lớp 8,phương trình hóa học lớp 8,các phương trình hóa học lớp 8

Đọc thêm bài viết trên >Trung Tâm Gia Sư Trọng Tín >Giáo viên, sinh viên dạy kèm toán lý hóa anh

Al + HCl → AlCl3 + H2

Tài liệu dạy học dạy thêm dạy kèm hóa học thcs thpt

A. Sai, Al + HCl -> AlCl3 + H2 và Cr + HCl -> CrCl2. B. Đúng, hỗn hợp gồm Ba(NO3)2 và NaHCO3 có thể tan hoàn toàn trong nước dư. Khi dùng NaOH chỉ phân biêt được Al2O3 trong hỗn hợp gồm Mg, Al2O3 và MgO. Hiện tượng : Al2O3 tan được trong dung dịch NaOH còn Mg và MgO không tan. D. Sai, Cr(III) oxit tan được trong dung dịch kiềm đặc, nóng.

Đọc thêm bài viết trên >Trung Tâm Gia Sư Trọng Tín >Giáo viên, sinh viên dạy kèm toán lý hóa anh

3Fe + 2O2 → Fe3O4 ( Sắt + Oxi -> Sắt ( II,III ) Oxit

Tài liệu dạy học dạy thêm dạy kèm hóa học thcs thpt

3Fe + 2O2 → Fe3O4 ( Sắt + Oxi -> Sắt ( II,III ) Oxit ( Hóa Học lớp 8),2KNO3 → 2KNO2 + O2,3Fe + 2O2 → Fe3O4,CuO + H2 → Cu + H2O,2Mg + SO2 → S + 2MgO,3Ag + 4HNO3 → 3AgNO3 + 2H2O + NO

Đọc thêm bài viết trên >Trung Tâm Gia Sư Trọng Tín >Giáo viên, sinh viên dạy kèm toán lý hóa anh

H2O + SO2↔H2SO3

Tài liệu dạy học dạy thêm dạy kèm hóa học thcs thpt

H2O + SO2↔H2SO3 ( Nước + Lưu huỳnh dioxit -> Axit sulfurơ ). Mưa axít là hiện tượng mưa mà trong nước mưa có độ pH dưới 5,6 ; được tạo ra bởi lượng khí thải SO2 và NOx từ các quá trình phát triển sản xuất con người tiêu thụ nhiều than đá, dầu mỏ và các nhiên liệu tự nhiên khác

Đọc thêm bài viết trên >Trung Tâm Gia Sư Trọng Tín >Giáo viên, sinh viên dạy kèm toán lý hóa anh
error: Content is protected !!