GIA SƯ TRỌNG TÍN

UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - CHUYÊN NGHIỆP

Tập Thể Giáo Viên Dạy Kèm Toán Lý Hóa Anh Sinh Văn…Ôn Thi Vào Lớp 10,Ôn Thi Đại Học…Giới Thiệu Giáo Viên,Sinh Viên Dạy Kèm Lớp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Uy Tín Chất Lượng. Học Thêm Toán,Học Thêm Lý,Học Thêm Hóa,Học Thêm Toán Lý Hóa Tại Trung Tâm Trọng Tín

Xem thời khóa biểu Học Thêm Toán Lý Hóa Anh Tại Trung Tâm 

” Thầy Tận Tâm-Trò Tiến Bộ-Phụ Huynh Hài Lòng”
” Học để biết,học để làm việc,học để chung sống và học để làm người ”
“Hãy vươn đến bầu trời,dù không hái được vì sao sáng nhất. Nhưng ít ra bạn cũng có thể đứng giữa muôn vàn tin tú để thắp sáng ước mơ ”
“Những gì bạn làm hôm nay có thể cải thiện tương lai”
“Tôn trọng người khác là nguyên tắc cơ bản để người khác tôn trọng bạn”

Gia Sư Dạy Kèm Toán Lý Hóa Anh

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TPHCM

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TPHCM

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TPHCM

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TPHCM,Phòng GD&ĐT Quận 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,Phòng GD&ĐT Quận Tân Bình,Quận Tân Phú,Quận Phú Nhuận,Quạn Nhà Bè,Quận Hóc Môn,Quận Bình Chánh,Quận Bình Tân,Quận Bình Thạnh,Quận Thủ Đức,Quận Củ Chi,Quận Cần Giờ,Quận Tân Phú,Quận Gò Vấp,Sở Giáo Dục và Đào Tạo Tphcm

Phòng GD&ĐT Quận 1, 2Phòng GD&ĐT Quận 2, Phòng GD&ĐT Quận 3, Phòng GD&ĐT Quận 4, Phòng GD&ĐT Quận 5, Phòng GD&ĐT Quận 6, Phòng GD&ĐT Quận 7, Phòng GD&ĐT Quận 8, Phòng GD&ĐT Quận 9, Phòng GD&ĐT Quận 10, Phòng GD&ĐT Quận 11, Phòng GD&ĐT Quận 12, Phòng GD&ĐT Quận Bình Tân, Phòng GD&ĐT Quận Bình Thạnh, Phòng GD&ĐT Quận Gò Vấp, Phòng GD&ĐT Quận Phú Nhuận, Phòng GD&ĐT Quận Tân Bình, Phòng GD&ĐT Quận Tân Phú, Phòng GD&ĐT Quận Thủ Đức, Phòng GD&ĐT Huyện Bình Chánh, Phòng GD&ĐT Huyện Cần Giờ, Phòng GD&ĐT Huyện Củ Chi, Phòng GD&ĐT Huyện Hóc Môn, Phòng GD&ĐT Huyện Nhà Bè

STT Tên đơn vị Tên Miền Danh sách đơn vị
1 Phòng GD&ĐT Quận 1 http://pgdquan1.hcm.edu.vn Danh sách đơn vị trực thuộc
2 Phòng GD&ĐT Quận 2 http://pgdquan2.hcm.edu.vn Danh sách đơn vị trực thuộc
3 Phòng GD&ĐT Quận 3 http://pgdquan3.hcm.edu.vn Danh sách đơn vị trực thuộc
4 Phòng GD&ĐT Quận 4 http://pgdquan4.hcm.edu.vn Danh sách đơn vị trực thuộc
5 Phòng GD&ĐT Quận 5 http://pgdquan5.hcm.edu.vn Danh sách đơn vị trực thuộc
6 Phòng GD&ĐT Quận 6 http://pgdquan6.hcm.edu.vn Danh sách đơn vị trực thuộc
7 Phòng GD&ĐT Quận 7 http://pgdquan7.hcm.edu.vn Danh sách đơn vị trực thuộc
8 Phòng GD&ĐT Quận 8 http://pgdquan8.hcm.edu.vn Danh sách đơn vị trực thuộc
9 Phòng GD&ĐT Quận 9 http://pgdquan9.hcm.edu.vn Danh sách đơn vị trực thuộc
10 Phòng GD&ĐT Quận 10 http://pgdquan10.hcm.edu.vn Danh sách đơn vị trực thuộc
11 Phòng GD&ĐT Quận 11 http://pgdquan11.hcm.edu.vn Danh sách đơn vị trực thuộc
12 Phòng GD&ĐT Quận 12 http://pgdquan12.hcm.edu.vn Danh sách đơn vị trực thuộc
13 Phòng GD&ĐT Quận Bình Tân http://pgdbinhtan.hcm.edu.vn Danh sách đơn vị trực thuộc
14 Phòng GD&ĐT Quận Bình Thạnh http://pgdbinhthanh.hcm.edu.vn Danh sách đơn vị trực thuộc
15 Phòng GD&ĐT Quận Gò Vấp http://pgdgovap.hcm.edu.vn Danh sách đơn vị trực thuộc
16 Phòng GD&ĐT Quận Phú Nhuận http://pgdphunhuan.hcm.edu.vn Danh sách đơn vị trực thuộc
17 Phòng GD&ĐT Quận Tân Bình http://pgdtanbinh.hcm.edu.vn Danh sách đơn vị trực thuộc
18 Phòng GD&ĐT Quận Tân Phú http://www.pgddttanphu.edu.vn/ Danh sách đơn vị trực thuộc
19 Phòng GD&ĐT Quận Thủ Đức http://pgdthuduc.hcm.edu.vn Danh sách đơn vị trực thuộc
20 Phòng GD&ĐT Huyện Bình Chánh http://pgdbinhchanh.hcm.edu.vn Danh sách đơn vị trực thuộc
21 Phòng GD&ĐT Huyện Cần Giờ http://pgdcangio.hcm.edu.vn Danh sách đơn vị trực thuộc
22 Phòng GD&ĐT Huyện Củ Chi http://pgdcuchi.hcm.edu.vn Danh sách đơn vị trực thuộc
23 Phòng GD&ĐT Huyện Hóc Môn http://pgdhocmon.hcm.edu.vn Danh sách đơn vị trực thuộc
24 Phòng GD&ĐT Huyện Nhà Bè http://pgdnhabe.hcm.edu.vn Danh sách đơn vị trực thuộc

Các đơn vị phòng giáo dục và đào tạo

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TPHCM

Phòng GD&ĐT Quận 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Phòng GD&ĐT Quận Tân Bình,Quận Tân Phú,Quận Phú Nhuận,Quạn Nhà Bè

Quận Hóc Môn,Quận Bình Chánh,Quận Bình Tân

Quận Bình Thạnh,Quận Thủ Đức,Quận Củ Chi

Quận Cần Giờ,Quận Tân Phú

Quận Gò Vấp,Sở Giáo Dục và Đào Tạo Tphcm

Phòng GD&ĐT Quận 1, 2Phòng GD&ĐT Quận 2

 Phòng GD&ĐT Quận 3, Phòng GD&ĐT Quận 4, Phòng GD&ĐT Quận 5

Phòng GD&ĐT Quận 6, Phòng GD&ĐT Quận 7

Phòng GD&ĐT Quận 8, Phòng GD&ĐT Quận 9

Phòng GD&ĐT Quận 10, Phòng GD&ĐT Quận 11

Phòng GD&ĐT Quận 12, Phòng GD&ĐT Quận Bình Tân

Phòng GD&ĐT Quận Bình Thạnh, Phòng GD&ĐT Quận Gò Vấp

Phòng GD&ĐT Quận Phú Nhuận, Phòng GD&ĐT Quận Tân Bình

Phòng GD&ĐT Quận Tân Phú, Phòng GD&ĐT Quận Thủ Đức

Phòng GD&ĐT Huyện Bình Chánh, Phòng GD&ĐT Huyện Cần Giờ

Phòng GD&ĐT Huyện Củ Chi, Phòng GD&ĐT Huyện Hóc Môn

Phòng GD&ĐT Huyện Nhà Bè

Quận Thủ Đức,Quận Củ Chi,Quận Cần Giờ,Quận Tân Phú,Quận Gò Vấp,Sở Giáo Dục và Đào Tạo Tphcm

Gia Sư Dạy Kèm - Học Thêm Toán Lý Hóa Giáo Viên Dạy Kèm Toán Lý Hóa Anh Lớp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Giáo viên dạy kèm dạy thêm Toán Lý Hóa từ lớp 6 đến 12 LTĐH tại Tphcm. Cung cấp gia sư, giáo viên,sinh viên giỏi uy tín dạy kèm tại nhà Toán Lý Hóa Anh Sinh Văn ... Lớp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 LTDH tại TPHCM. Tìm giáo viên sinh viên gia sư dạy kèm tại nhà ở các quận trên Tphcm : quận 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, Bình Tân, Bình Chánh, Tân Bình,Thủ Đức,Củ Chi,Phú Nhuận,Nhà Bè,Hóc Môn,Gò Vấp,Bình Thạnh,Tân Phú,Bình Dương. Trung Tâm Gia Sư Trọng Tín là nơi dạy thêm,chỗ học thêm,địa chỉ dạy thêm toán lý hóa anh lớp 6 7 8 9 10 11 12 tại Tphcm. Tìm gia sư,giáo viên,sinh viên dạy kèm tại nhà liên hệ : ĐT:0946321481,0946069661,0906873650 ,(028)66582811 Thầy Tín,Cô Oanh
error: Content is protected !!