GIA SƯ TRỌNG TÍN

UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - CHUYÊN NGHIỆP

Tập Thể Giáo Viên Dạy Kèm Toán Lý Hóa Anh Sinh Văn…Ôn Thi Vào Lớp 10,Ôn Thi Đại Học…Giới Thiệu Giáo Viên,Sinh Viên Dạy Kèm Lớp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Uy Tín Chất Lượng. Học Thêm Toán,Học Thêm Lý,Học Thêm Hóa,Học Thêm Toán Lý Hóa Tại Trung Tâm Trọng Tín

Nhận Học Sinh Học Thêm Toán Lý Hóa Anh Tại Trung Tâm 

” Thầy Tận Tâm-Trò Tiến Bộ-Phụ Huynh Hài Lòng”
” Học để biết,học để làm việc,học để chung sống và học để làm người ”
“Hãy vươn đến bầu trời,dù không hái được vì sao sáng nhất. Nhưng ít ra bạn cũng có thể đứng giữa muôn vàn tin tú để thắp sáng ước mơ ”
“Những gì bạn làm hôm nay có thể cải thiện tương lai”
“Tôn trọng người khác là nguyên tắc cơ bản để người khác tôn trọng bạn”

Gia Sư Dạy Kèm Toán Lý Hóa Anh

Học Phí Dạy Kèm Cấp 3-Học Phí Dạy Kèm Toán Lý Hóa Anh Lớp 10 11 12

Học Phí Dạy Kèm Cấp 3-Học Phí Dạy Kèm Toán Lý Hóa Anh Lớp 10 11 12 TPHCM

Học Phí Dạy Kèm Cấp 3-Học Phí Giáo Viên,Sinh Viên,Gia Sư Dạy Kèm Toán Lý Hóa Anh Lớp 10 11 12

Học Phí Dạy Kèm Cấp 3-Học Phí Dạy Kèm Toán Lý Hóa Anh Lớp 10 11 12,Học phí dạy kèm toán lý hóa,Học phí dạy kèm anh văn cấp 3,Học phí dạy kèm tiếng anh cấp 3,Học phí giáo viên dạy kèm toán lý hóa lớp 10 11 12,Học phí gia sư dạy kèm toán lý hóa,học phí sinh viên dạy kèm anh văn lớp 10 11 12,Học phí luyện thi đại học

BẢNG GIÁ HỌC PHÍ KHỐI THPT ( LỚP 10 11 12 LTĐH )

HỌC PHÍ ( 2 BUỔI/TUẦN /1 BUỔI 90 PHÚT )

Chú ý : Từ ngữ -> SV: Sinh viên,GV: Giáo viên,GS: Gia Sư

Lớp dạy kèm toán lý hóa lớp 10 ( 2 Buổi/tuần )

·         Học phí SV Dạy Kèm toán lý hóa 10  >> Phí 1.100.000 /Tháng

·         Học phí GV Dạy Kèm toán lý hóa 10   >>Phí 1.400.000 /Tháng

·         Học phí GS Tốt Nghiệp Đại Học  >> Phí 1.200.000 /Tháng

Lớp dạy kèm anh văn lớp 10 ( 2 Buổi/tuần )

 • Học phí SV Dạy Kèm toán anh văn 10  >> Phí 1.100.000 /Tháng
 • Học Phí GV Dạy Kèm toán anh văn 10   >>Phí 1.300.000 /Tháng
 • Hoc Phí Gia Sư Tốt Nghiệp Đại Học  >> Phí 1.200.000 /Tháng

Lớp dạy kèm ngữ văn lớp 10 ( 2 Buổi/tuần )

 • Học phí SV Dạy Kèm ngữ văn 10  >> Phí 1.100.000 /Tháng
 • Học Phí GV Dạy Kèm ngữ văn 10   >>Phí 1.300.000 /Tháng
 • Học Phí GS Tốt Nghiệp Đại Học  >> Phí 1.200.000 /Tháng

Lớp dạy kèm toán lý hóa lớp 11 ( 2 Buổi/tuần )

Lớp dạy kèm anh văn lớp 11 ( 2 Buổi/tuần )

 • Giá SV Dạy Kèm anh văn 11  >> Phí 1.100.000 /Tháng
 • Giá GV Dạy Kèm anh văn 11   >>Phí 1.300.000 /Tháng
 • Giá GS Tốt Nghiệp Đại Học  >> Phí 1.200.000 /Tháng

Lớp dạy kèm ngữ văn lớp 11 ( 2 Buổi/tuần )

·         Giá SV Dạy Kèm ngữ văn 11  >> Phí 1.100.000 /Tháng

·         Giá GV Dạy Kèm ngữ văn 11   >>Phí 1.400.000 /Tháng

·         Giá GS Tốt Nghiệp Đại Học >> Phí 1.200.000 /Tháng

Lớp dạy kèm toán lớp 12 ( 2 Buổi/tuần )

 • Giá SV Dạy Kèm toán 12  >> Phí 1.500.000 /Tháng
 • Giá GV Dạy Kèm toán 12   >>Phí 2.000.000 /Tháng
 • Giá GS Tốt Nghiệp Đại Học  >> Phí 1.800.000 /Tháng

Lớp dạy kèm lý lớp 12 ( 2 Buổi/tuần )

 • Bảng giá SV Dạy Kèm lý 12  >> Phí 1.500.000 /Tháng
 • Bảng giá GV Dạy Kèm lý 12   >>Phí 2.000.000 /Tháng
 • Bảng giá GS Tốt Nghiệp Đại Học  >> Phí 1.800.000 /Tháng

Lớp dạy kèm hóa lớp 12 ( 2 Buổi/tuần )

 • Giá SV Dạy Kèm hóa 12  >> Phí 1.500.000 /Tháng
 • Giá GV Dạy Kèm hóa 12   >>Phí 2.000.000 /Tháng
 • Giá GS Tốt Nghiệp Đại Học  >> Phí 1.800.000 /Tháng
Lớp dạy kèm anh văn lớp 12 ( 2 Buổi/tuần )
 • Học Phí SV Dạy Kèm anh văn 12  >> Phí 1.500.000 /Tháng
 • Học Phí GV Dạy Kèm anh văn 12   >>Phí 2.000.000 /Tháng
 • Học Phí GS Tốt Nghiệp Đại Học  >> Phí 1.800.000 /Tháng
Lớp dạy kèm ngữ văn lớp 12 ( 2 Buổi/tuần )
 • Bảng giá SV Dạy Kèm ngữ văn 12  >> Phí 1.500.000 /Tháng
 • Bảng giá GV Dạy Kèm ngữ văn 12   >>Phí 2.000.000 /Tháng
 • Bảng giá GS Tốt Nghiệp Đại Học  >> Phí 1.800.000 /Tháng
Lớp dạy kèm Sinh học lớp 12 ( 2 Buổi/tuần )
 • Bảng giá SV Dạy Kèm Sinh học 12  >> Phí 1.500.000 /Tháng
 • Bảng giá GV Dạy Kèm Sinh học 12   >>Phí 2.000.000 /Tháng
 • Bảng giá GS Tốt Nghiệp Đại Học  >> Phí 1.800.000 /Tháng
Lớp dạy kèm Lớp LTĐH ( 2 Buổi/tuần )
 • Hoc phí SV Dạy Kèm Lớp LTĐH >> Phí 1.500.000 /Tháng
 • Học phí GV Dạy Kèm Lớp LTĐH  >>Phí 2.000.000 /Tháng
 • Học phí GS Tốt Nghiệp Đại Học  >> Phí 1.800.000 /Tháng

HỌC PHÍ DẠY KÈM 3 BUỔI/TUẦN

Lớp dạy kèm lớp 12 (3 Buổi/tuần )

Lớp dạy kèm lớp LTĐH ( 3 Buổi/tuần )

HỌC PHÍ DẠY KÈM 4 BUỔI/TUẦN

Lớp dạy kèm lớp 12 ( 4 Buổi/tuần )

Lớp dạy kèm lớp LTĐH ( 4 Buổi/tuần )

 • Học phí Sinh Viên Dạy Kèm Toán,Lý,Hóa,Anh >> Phí 2.500.000 /Tháng
 • Học phí Giáo Viên Dạy Kèm Toán,Lý,Hóa,Anh>>Phí 3.500.000 /Tháng
 • Học phí Gia Sư Tốt Nghiệp Đại Học dạy kèm Toán,Lý,Hóa,Anh>> Phí 3.000.000 /Tháng

Lớp dạy kèm lớp Ngoại ngữ tin học ( 4 Buổi/tuần )

 • Bảng giá Sinh Viên Dạy Kèm Toán,Lý,Hóa,Anh>> Phí 2.500.000 /Tháng
 • Bảng giá Giáo Viên Dạy Kèm Toán,Lý,Hóa,Anh>>Phí 3.500.000 /Tháng
 • Bảng giá Gia Sư Tốt Nghiệp Đại Học dạy kèm Toán,Lý,Hóa,Anh  >> Phí 3.000.000 /Tháng

HỌC PHÍ DẠY KÈM 4 BUỔI/TUẦN

Lớp dạy kèm lớp 12 ( 5 Buổi/tuần )

 • Bảng giá Sinh Viên Dạy Kèm Toán,Lý,Hóa,Anh >> Phí 3.000.000 /Tháng
 • Bảng giá Giáo Viên Dạy Kèm Toán,Lý,Hóa,Anh >>Phí 4.200.000 /Tháng
 • Bảng giá Gia Sư Tốt Nghiệp Đại Học dạy kèm Toán,Lý,Hóa,Anh >> Phí 3.800.000 /Tháng

Lớp dạy kèm lớp LTĐH ( 5 Buổi/tuần )

 • Học phí Sinh Viên Dạy Kèm Toán,Lý,Hóa,Anh >> Phí 3.000.000 /Tháng
 • Học phí Giáo Viên Dạy Kèm Toán,Lý,Hóa,Anh >>Phí 4.400.000 /Tháng
 • Học phí Gia Sư Tốt Nghiệp Đại Học dạy kèm Toán,Lý,Hóa,Anh  >> Phí 3.600.000 /Tháng

Quý phụ huynh học sinh tìm gia sư giáo viên sinh viên dạy kèm tại nhà  toán lý hóa anh văn ,ngữ văn … dạy kèm các lớp khối THpt lớp 10 11 12 ltđh trên các quận tại Tphcm,Liên hệ: 0946321481

TRUNG TÂM GIA SƯ DẠY KÈM TRỌNG TÍN

Địa chỉ : 352/31 Lê Văn Qưới,Bình Hưng Hòa A,Bình Tân,TPHCM
Điện thoại: (028)66582811 – 0946069661 – 0906873650- 0946321481,Thầy Tín,Cô Oanh.
Web: giasutrongtin.com

Tuyển chọn và cung cấp giáo viên sinh viên gia sư dạy kèm tại nhà học sinh uy tín tận tâm và trách nhiệm

LỚP HỌC THÊM TOÁN,LÝ,HÓA,ANH TẠI TRUNG TÂM TRỌNG TÍN ( XEM CHI TIẾT )

GIÁO VIÊN DẠY KÈM TẠI NHÀ ( XEM CHI TIẾT )

HỌC PHÍ GIA SƯ,GIÁO VIÊN,SINH VIÊN DẠY KÈM ( XEM CHI TIẾT )

DỊCH VỤ DẠY KÈM TẠI NHÀ ( XEM CHI TIẾT )

GIÁO VIÊN ÔN THI VÀO LỚP 10 TOÁN VĂN ANH ( XEM CHI TIẾT )

GIA SƯ LUYỆN THI ĐẠI HỌC ( XEM CHI TIẾT )

Học phí dạy kèm toán lý hóa anh cấp 3 lớp 10 11 12

Học Phí Dạy Kèm Cấp 3

Học Phí Dạy Kèm Toán Lý Hóa Anh Lớp 10 11 12

Học phí dạy kèm toán lý hóa

Học phí dạy kèm anh văn cấp 3

Học phí dạy kèm tiếng anh cấp 3

Học phí giáo viên dạy kèm toán lý hóa lớp 10 11 12

Học phí gia sư dạy kèm toán lý hóa

Học phí sinh viên dạy kèm anh văn lớp 10 11 12

Học phí luyện thi đại học

Học phí sinh viên dạy kèm anh văn lớp 10 11 12,Học phí luyện thi đại học

Gia Sư Dạy Kèm - Học Thêm Toán Lý Hóa Tìm Giáo Viên Dạy Kèm Toán Lý Hóa Anh Lớp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tại nhà

Giáo viên dạy kèm dạy thêm Toán Lý Hóa từ lớp 6 đến 12 LTĐH tại Tphcm. Cung cấp gia sư, giáo viên,sinh viên giỏi uy tín dạy kèm tại nhà Toán Lý Hóa Anh Sinh Văn ... Lớp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 LTDH tại TPHCM. Tìm giáo viên sinh viên gia sư dạy kèm tại nhà ở các quận trên Tphcm : quận 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, Bình Tân, Bình Chánh, Tân Bình,Thủ Đức,Củ Chi,Phú Nhuận,Nhà Bè,Hóc Môn,Gò Vấp,Bình Thạnh,Tân Phú,Bình Dương. Trung Tâm Gia Sư Trọng Tín là nơi dạy thêm,chỗ học thêm,địa chỉ dạy thêm toán lý hóa anh lớp 6 7 8 9 10 11 12 tại Tphcm. Tìm gia sư,giáo viên,sinh viên dạy kèm tại nhà liên hệ : ĐT:0946321481,0946069661,0906873650 ,(028)66582811 Thầy Tín,Cô Oanh
error: Content is protected !!